FALCON KODBANKASİ

Html Kodları - Javascript Kodları-CSS Tasarım

About Me

Bu Kodlar Sizin İçin Size Özel Yazılmış Kodlardır

Kodlarımız %100 Garantilidir ".

Reklam Alanı

Gezilecek Yerler Kodu

<div style="overflow: visible; z-index: 999992; left: 119px; width: 164px; position: absolute; top: 426px; height: 23px;" id="div491032553"><font size="3" face="Verdana, Verdana" color="#0000ff" class="sizethree"><strong><span style="background: yellow none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Gezilecek yerler</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999993; left: 121px; width: 561px; position: absolute; top: 449px; height: 134px;" id="div491034212"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo"><span style="background: yellowgreen none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Alibey (Cunda) Adası</span>Ayvalık&rsquo;ı a&ccedil;ık denize  karşı kapayan bu adaya bir k&ouml;pr&uuml; ile karayolundan ge&ccedil;mek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Yazları  Ayvalık&rsquo;tan Alibey Adası&rsquo;na her saat motor seferleri de yapılmaktadır. Adada &ccedil;ok  sayıda kilise ve manastır vardır. Kiliselerin en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; Taksiyarhis  Kilisesi'dir. Kilisenin b&uuml;y&uuml;k &ccedil;anı Bergama M&uuml;zesindedir.<br />
<br />
Adanın y&uuml;ksek  kesimlerinden boğazların, adaların, i&ccedil;i&ccedil;e girmiş koyların g&uuml;zelleri seyre değer.  Ada merkezinde sıralanmış balık&ccedil;ı lokantalarında, meşhur Papalina, deniz  mahsulleri , mezeleri ve zeytinyağlı ot yemekleri ile akşam yemeklerinin zevki  doyumsuzdur. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999997; left: 685px; width: 199px; position: absolute; top: 449px; height: 48px;" id="div491036162"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=ayvalik3.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999994; left: 329px; width: 562px; position: absolute; top: 622px; height: 76px;" id="div491034487"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo"><span style="background: red none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Şeytan Sofrası</span> &Ccedil;amlık Orman Kampının  yukarısındadır. Eski bir lav birikintisi olan tepe yuvarlak bir sofraya benzer.  Demir kafes i&ccedil;inde şeytana ait olduğu s&ouml;ylenen kocaman bir ayak izi vardır. &Ccedil;am  ormanlarla kaplı Ayvalık adalarına hakim y&uuml;ksek bir tepe olan Şeytan Sofrasından  &ouml;zellikle g&uuml;neşin batışı izlenmeye değerdir. Bir lokantası bulunmaktadır.  </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999998; left: 122px; width: 202px; position: absolute; top: 622px; height: 52px;" id="div491038809"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=seytansofrasi.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999999; left: 681px; width: 188px; position: absolute; top: 775px; height: 52px;" id="div491039973"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.eskiev.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999995; left: 122px; width: 553px; position: absolute; top: 778px; height: 38px;" id="div491034650"><font size="2" face="Verdana, Verdana" color="#000066" class="sizetwo"><span style="background: lime none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Eski Ayvalık Evleri</span>Kapıları, alınlıkları, kapı  tokmakları, pencereleri, tahta ve taş iş&ccedil;iliği ile g&ouml;r&uuml;lmeye değer Ayvalık  evleri g&ouml;renleri ge&ccedil;mişe yolculuğa g&ouml;t&uuml;r&uuml;r. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000000; left: 125px; width: 199px; position: absolute; top: 921px; height: 56px;" id="div491040790"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.sarimsak.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999996; left: 333px; width: 557px; position: absolute; top: 922px; height: 72px;" id="div491034864"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo"><span style="background: orange none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Sarımsaklı Plajları</span> İl&ccedil;e merkezine 8 km  uzaklıktadır. 7 km uzunluğunda 100 m. eninde bir kumsala sahip plaj; bir&ccedil;ok  konaklama tesisine, kafeteryaya &ouml;zellikle deniz mahsulleri satan restoranlara ve  gazinolara sahiptir.Devamındaki Şahinkaya (Badavut) plajı ince ve temiz kuma  sahiptir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000001; left: 125px; width: 265px; position: absolute; top: 1116px; height: 36px;" id="div491041755"><font size="3" face="Verdana, Verdana" class="sizethree"><strong><span style="background: yellow none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Cami ve Kiliseler</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000002; left: 127px; width: 766px; position: absolute; top: 1139px; height: 38px;" id="div491042252"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Saatli Camii : İl&ccedil;e merkezinde  İsmet Paşa Mahallesinde yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928&rsquo;den  sonra camiye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000004; left: 690px; width: 205px; position: absolute; top: 1180px; height: 61px;" id="div491043077"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.taksiyariskil.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000003; left: 127px; width: 548px; position: absolute; top: 1186px; height: 117px;" id="div491042661"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Taksiyarhis Kilisesi : 1873 yılında  inşa edilen kilise; akmayan, işlemeli sarımsak taşlarıyla dikkati &ccedil;eken Aşağı  &Ccedil;eşme sırasındadır. Bulunduğu yer, Hıristiyanlar ile M&uuml;sl&uuml;manların birlikte  yaşadığı kentin ilk mahallesidir. &Ccedil;evresindeki sokak dokusu ve neo-klasik  &ouml;zellik taşıyan sivil mimari dokusu tipik evleriyle bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k  i&ccedil;indedir.<br />
<br />
Kilise, mimari &ouml;zellikleri, i&ccedil;teki mermer iş&ccedil;iliği dini  konuları i&ccedil;eren tavan s&uuml;slemeleri, İsa&rsquo;nın doğumundan &ouml;l&uuml;m&uuml;ne kadar anlatan  resimleri , balık derisi &uuml;zerine yapılmış azize portreleri ile kentin halen  bozulmamış en dikkate değer eseridir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000006; left: 129px; width: 204px; position: absolute; top: 1328px; height: 49px;" id="div491044138"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.aya_nikola.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000005; left: 338px; width: 557px; position: absolute; top: 1332px; height: 56px;" id="div491043768"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Aya Nikola Kilisesi : Alibey  Adası&rsquo;ndadır. Tevrat ve İncil&rsquo;den alınan dini konuların işlendiği fresklerle  s&uuml;slenmiştir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000007; left: 131px; width: 557px; position: absolute; top: 1475px; height: 60px;" id="div491044494"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Ayışığı Manastırı : Ayışığı  Manastırı diye t&uuml;rk&ccedil;eleştirilen Patri&ccedil;a&rsquo;daki (Alibey Adasının kuzeye doğru  uzantısı) Manastıra Birinci ve İkinci K&ouml;y&uuml; ge&ccedil;tikten sonra ulaşılır. B&uuml;y&uuml;k  &ouml;l&ccedil;&uuml;de kendine &ouml;zg&uuml; yapısı ve &ouml;zelliklerini koruyabilmiştir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000008; left: 689px; width: 200px; position: absolute; top: 1475px; height: 53px;" id="div491044731"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.ayisigimanastiri.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000009; left: 131px; width: 549px; position: absolute; top: 1563px; height: 45px;" id="div491045238"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Leka Manastırı : Dalyan Boğazının  k&ouml;rfeze girerken sol yakadaki zeytin ağa&ccedil;larının arasından g&ouml;r&uuml;nen boğaza hakim  manastır. Geleneksel manastır yapısının korunmuş olması, yapımında keşişlerin  &ccedil;alışmış olmasındandır. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000010; left: 133px; width: 149px; position: absolute; top: 1658px; height: 49px;" id="div491045555"><font size="3" face="Verdana, Verdana" class="sizethree"><strong><span style="background: yellow none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Sualtı Dalış</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000012; left: 689px; width: 207px; position: absolute; top: 1683px; height: 60px;" id="div491046054"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=mercanlar.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000011; left: 133px; width: 557px; position: absolute; top: 1686px; height: 49px;" id="div491045730"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Ayvalık, tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel  zenginliklerinin yanısıra, &ouml;zellikle adalarının &ccedil;evresi, deniz dibi  zenginlikleri ile dalış tutlkunlarının tercih ettiği &ouml;nemli merkezlerden  biridir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000013; left: 135px; width: 257px; position: absolute; top: 1854px; height: 19px;" id="div491046452"><font size="3" face="Verdana, Verdana" color="#ffff33" class="sizethree"><strong><span style="background: blue none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Diğer G&ouml;r&uuml;lecek Yerler</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000015; left: 689px; width: 200px; position: absolute; top: 1878px; height: 69px;" id="div491047038"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=guvercinada_manastir.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000014; left: 134px; width: 548px; position: absolute; top: 1880px; height: 66px;" id="div491046731"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">G&uuml;vercin Adası: Tanrının kutsadığı  yerlerden olan Pateri&ccedil;a K&ouml;rfezinde bulunan G&uuml;vercin adası ve ada i&ccedil;indeki  Manastır, orta&ccedil;ağdan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelebilrn yapı olarak b&uuml;y&uuml;k ilgi  g&ouml;rmektedir.<br />
<br />
&Ccedil;amlık : Şehrin hemen kenarında şehre hakim bir tepedir.  &Ccedil;amlarla kaplı tepede kır gazinoları bulunmaktadır. </font></div>
 

Bugün 53226 ziyaretçikişi burdaydı!


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=